Websites voor kleine en grote bedrijven

Ik vind het belangrijk dat een website dienstbaar is aan de mens, niet andersom.

Ik doe er daarom alles aan om een site zo frictieloos in het gebruik te maken voor zowel de bezoekers als de mensen die de inhoud van de site beheren.